BCA/BBA CET

MAH-B.BCA/BBA/BMS/BBM CET

By: ShivGanesh Computer
या वर्षी पासून सदर कोर्स करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने हि सी.इ.टी. ची परीक्षा अनिवार्य केलेली आहे. फॉर्म भरणे सुरु झालेले असून शेवटची तारीख १८ एप्रिल २०२४ आहे. फॉर्म भरण्यासाठी दहावी गुणपत्रिका, आधार कार्ड, जातीचा दाखला, पासपोर्ट फोटो, सही लागेल. फॉर्म भरण्यासाठी शिवगणेश कॉम्प्युटर (माता महाकाली रोड, मलकापूर ९८२२४२२८६५) येथे संपर्क करा
Category: BCA/BBA CET

Open Download